Voor het goede doel, voor Stichting Bram Lelystad

Ook dit jaar verzamelen we geld in voor het goede doel. Heb jij aan 
het eind van de avond nog muntjes over? Lever ze bij het verlaten van 
het festival in. Bij de uitgang van de Agora staat een oude piano met 
daarop wat buizen waar je de niet-gebruikte muntjes kunt doneren. Het 
geld dat we daar mee ophalen gaat geheel naar Stichting Bram. Een 
stichting die zich inzet voor kinderen met (A) DHD en autisme.
Door middel van het organiseren van diverse activiteiten biedt 
Stichting Bram ondersteuning aan ouders en/of verzorgers van jonge 
kinderen die bekend zijn met een vorm van autisme en/of 
gedragsstoornissen. Ze bieden kinderen tussen de 6 en 12 jaar een 
leerzame en veilige omgeving gericht op het vergroten van 
zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en het ontdekken van hun 
superpowers (talenten). Kijk voor meer informatie op: bramlelystad.nl